Czy dobrze rezygnować z przyjęcia mandatu, na rzecz sprawy sądowej?

Czy dobrym niejednokrotnie rozwiązanie, jest zrezygnowanie z przyjęcia mandatu na rzecz sprawy sądowej? Jak najbardziej zdarzają się przypadki oraz sytuacje, kiedy warto udowodnić iż nie popełniliśmy przestępstwa drogowego, nie zgodziliśmy się słusznie z przyjęciem mandatu, lub mamy odmienne zdanie do tego, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji. Warto tutaj dodać, że niekiedy sami policjanci kierują sprawę do dalszego postępowania, gdyż potrzebna jest opinia rzeczoznawcy lub przeanalizowanie innych materiałów dowodowych. Oczywiście jeżeli jesteśmy przekonani, że mamy rację lub nie zgadzamy się z wysokością mandatu, względnie punktami karnymi albo ogólnie wskazanie nas jako winnego danego zdarzenia, to w miarę możliwości udowodnienia, iż jest inaczej warto się zdecydować na sprawę w sądzie. Możemy być pewni jednego, iż jednak bez odpowiednich dowodów trudno będzie przekonać sąd do naszych racji, dlatego w dzisiejszych czasach stosuje się rejestratory, jakie mogą nam nagrać dane zdarzenie lub sytuację. Warto więc mieć świadomość, kiedy oraz w jakich przypadkach mamy uzasadnione podstawy czy szansę, aby udowodnić swoją rację lub słuszność podejmowania w tym aspekcie takich kroków prawnych. Dodatkowo nie ponieść z tego tytułu zbyt dużych kosztów, pamiętajmy iż spadają one na nasze barki, w momencie gdy przegramy sprawę w sądzie.